MoreApp voegt automatisch een e-mail toe. Configureer de afzender, (dynamische) ontvangers en de onderwerpregel toe.
Ga naar het MoreApp Platform en log in.

Afzender

 • Ga naar het formulier en klik op Edit form.
 • Ga naar de Email tab.
 • Voeg de naam van de afzender toe.

Ontvangers

 • Voeg 1 of meerdere ontvangers toe en scheidt ze met een komma.
 • Ga naar de Widgets tab en voeg een Email Widget toe.
 • Ga terug naar de Email tab en klik op 'Add recipient' om de dynamische ontvangers toe te voegen.
 • Je ziet dat deze keuze nu is toegevoegd in het 'Add recipient' dropdown menu.
 • Je kunt ook een e-mailadres kiezen wat is ingevuld bij een Radio, Lookup of Search Widget.

Onderwerp

 • Bepaal nu de onderwerpregel van de mail in en voeg hier placeholders aan toe.
 • Typ de tekst die je graag in de mail wil hebben. Je kunt hierbij gebruik maken van verschillende opties om je mail op te maken.
 • Hier kun je ook gebruik maken van placeholders.
 • Je kunt ook een opgemaakte html e-mail toevoegen die je bijvoorbeeld opstelt in Mailchimp.
 • Klik op Save & Publish.
 • Zodra je een formulier invult ontvang je deze mail direct.


Wil je meteen op de hoogte zijn van de nieuwste tutorials? Ga naar YouTube en klik op de rode 'Abonneren' knop!