MoreApp voegt automatisch een email met PDF bijlage toe. We vertellen je over de verschillende mogelijkheden van de PDF bijlage.
Ga naar het MoreApp Platform en log in. Open je formulier en ga naar de 'Email' tab.


Attach all images

Standaard staat 'Attach all images' aangevinkt. Dit betekent dat alle foto's als aparte bijlage worden meegestuurd. Wil je dat ze alleen als thumbnail in de PDF komen, haal dan het vinkje weg.


null

Pas de naam van de PDF aan

Klik op het potlood om de bestandsnaam van de PDF aan te passen. Hier kun je ook placeholders gebruiken. Als je deze optie uitzet verwijder je de PDF bijlage.


PDF bestandnaam


Hide fields that are not filled in

Schakel deze optie in als je wil dat niet ingevulde velden niet worden getoond in de PDF.


null

Header en footer

Gebruik deze optie om een header en footer toe te voegen aan de PDF. Je kunt een afbeelding (logo) toe voegen in de header. De footer bestaat uit een paginanummer.


null


Subforms

Deze optie is alleen beschikbaar in de 'Email' tab van een subformulier. Kies de optie als je de gegevens van een subformulier horizontaal wil weergeven in de PDF bijlage.


null


MoreApp PDF editor


Advanced mode

Zet de 'advanced' mode aan als je handmatig de PDF wil wijzigen. We adviseren geen wijzigingen te maken in de inhoud van de PDF. Wil je de PDF handmatig wijzigen? Open de HTML weergave door op 'code view' te klikken. Zorg er altijd voor dat je een kopie van de HTML code opslaat. Als je namelijk op 'Reset attachment' klikt wordt de HTML code gereset op basis van de inhoud van het formulier. Je kunt de gewijzigde code niet terugzetten.


Ben je niet bekend met HTML? We bieden de Word plug-in aan voor het uploaden van Word templates. Je kunt altijd contact met ons of een van onze partners opnemen voor een aangepaste PDF.


null


*Er zijn 2 widgets die niet in de PDF verschijnen. Deze kun je gebruiken voor het geven van een uitleg aan de gebruiker van het formulier.

Wil je meteen op de hoogte zijn van de nieuwste tutorials? Ga naar YouTube en klik op de rode 'Abonneren' knop!