Voeg met de nieuwe serienummers een automatisch gegenereerd en uniek nummer toe aan de PDF.


Wij laten zien hoe je een uniek serienummer toevoegt aan het PDF rapport.


Ga naar het MoreApp Platform en open de 'Registrations'. Je ziet het serienummer van iedere registratie als je de 'Registration Details' opent.

null


Configureer de PDF

Volg de stappen om het serienummer toe te voegen aan het PDF-rapport.

  • Klik op 'Edit form'.
  • Ga naar de 'Email' tab.
  • Open de 'advanced' mode van de e-mail.
  • Klik op de positie in de PDF waar je het serienummer wil toevoegen.
  • Open het 'Placeholder' dropdown menu en klik op ${meta.serialNumber}.


null


Bedankt voor het werken met MoreApp! Lees meer over het configureren van de PDF.