Tropische zones zijn de beste locaties om bomen te planten en klimaatverandering tegen te gaan. Bomen hebben echter meer voordelen dan alleen het opnemen van koolstofdioxide en iedere regio kan anders profiteren van herbebossing.

Voordelen voor de tropische zone
De tropische zone is een perfecte plek om bomen te laten groeien, aangezien ze daar het meeste zonlicht krijgen. Dit betekent dat bomen snel veel Co2 opvangen. Helaas wordt deze zone ook het hardst getroffen door ontbossing, wat leidt tot het uitsterven van vele soorten die 85% van alle fauna op aarde creëren. Het planten van bomen in de tropen helpt ook gemeenschappen met lage inkomens om een duurzame inkomstenbron te creëren, waardoor niet alleen de milieuproblemen maar ook de sociale problemen worden aangepakt. Gebieden met woestijn- of dorre klimaten zijn niet geschikt voor het planten van bomen, maar het kan wel helpen om honger en ondervoeding te bestrijden. Boomsoorten met diepe wortels zijn perfect om het probleem van voedseltekorten in droge gebieden aan te pakken.


Voordelen voor Europa en de VS
Europa en de VS hebben minder last van ontbossing, aangezien er ieder jaar meer en meer bomen in deze gebieden verschijnen. Deze regio's hebben echter te maken met insectenplagen. Wat kan worden aangepakt door het planten van bomen en zo duurzame landbouw te bevorderen.


Voordelen voor gebieden die kampen met bosbranden
Het is ook belangrijk om bomen te planten in gebieden waar veel bosbranden hebben plaatsgevonden, zoals Australië of Brazilië. De oplossing voor dit probleem is op lange termijn pas zichtbaar.