Nog geen MoreApp account? Meld je hier aan.


Ga in het MoreApp Platform naar de Betalingen tab en klik rechts bovenin op: Verander Abonnement.Vul je betaalinformatie in. Kies jouw abonnement door op Selecteer te klikken. 


Bevestig het geselecteerde abonnement


Gefeliciteerd! Je kunt nu gebruik maken van de functionaliteit van jouw abonnement. Vergeet niet dat je altijd kunt upgraden.