MoreApp voegt automatisch een e-mail toe. Configureer de afzender, (dynamische) ontvangers en de onderwerpregel.1. Voeg een afzender toe

Log in op het MoreApp Platform en selecteer het formulier waarvan je de mail wil instellen, bijvoorbeeld een Inspectieformulier. Om de e-mail te configureren kun je naar de E-mail tab gaan. In het Van veld kun jij bijvoorbeeld de bedrijfsnaam invullen.


2. Voeg ontvangers toe

Je kunt een of meerdere vaste ontvangers toevoegen in het Naar veld. Als je meerdere e-mailadressen wil toevoegen kun je deze scheiden met een komma. Dynamische ontvangers kun je toevoegen door te klikken op Ontvanger toevoegen. Hier kun je de ingelogde user kiezen als ontvanger of een e-mailadres wat wordt ingevuld in een Email-widget. Je kunt ook een e-mailadres kiezen wat is ingevuld bij een Radio-, Lookup- of Search-widget.


3. Voeg een onderwerp toe

Voeg nu een onderwerpregel toe aan de mail. Hierbij kun je gebruik maken van placeholders en beschrijvende tekst. 


4. Maak een e-mail

In het tekstvak kun je de tekst typen. Hierbij kun je gebruik maken van verschillende opties om de mail op te maken. Je kunt in het tekstvak ook gebruik maken van placeholders om je mail verder te personaliseren. Je kunt ook een opgemaakte HTML e-mail toevoegen die je bijvoorbeeld opstelt in MailChimp. Klik op Opslaan & Publiceren als je klaar bent met het personaliseren van de e-mail. Zodra je een formulier hebt ingevuld ontvangen de juiste personen de ingestelde e-mail. Lees hier hoe je het bijhorende PDF-bestand kunt configureren.  5. Emoji's

Het is ook mogelijk om emoji's toe te voegen aan Van en Onderwerp velden en in de email body. Mac gebruikers kunnen de cmd + ctrl + spatie shortcut gebruiken. Windows gebruikers kunnen de emoji's kopiëren en plakken vanaf het internet. Wil je meteen op de hoogte zijn van de nieuwste tutorials? Ga naar de YouTube en klik op Abonneren!