MoreApp voegt automatisch een e-mail toe. Configureer de afzender, (dynamische) ontvangers en de onderwerpregel.De e-mail configureren


MoreApp voegt automatisch een e-mail toe. Configureer de afzender, (dynamische) ontvangers en de onderwerpregel. 


1. Voeg een afzender toe

Log in op het MoreApp Platform en selecteer het formulier waarvan je de mail wil instellen. Om de e-mail te configureren kun je naar de Email tab gaan. In het From veld kun jij bijvoorbeeld de bedrijfsnaam invullen.


2. Voeg ontvangers toe

In het Reply To veld typ je het e-mailadres in waarop je wilt antwoorden. Je kunt een of meerdere vaste ontvangers toevoegen in het To veld. Als je meerdere e-mailadressen wil toevoegen kun je deze scheiden met een komma. Dynamische ontvangers kun je toevoegen door te klikken op Add recipient. Hier kun je de ingelogde user kiezen als ontvanger of een e-mailadres wat wordt ingevuld in een Email-widget. Je kunt ook een e-mailadres kiezen wat is ingevuld bij een Radio-, Lookup- of Search-widget.


3. CC & BCC

In de CC en BCC velden kun je één of meerdere e-mailadressen invullen als ontvanger. Deze e-mailadressen kun je scheiden met een komma. Een carbon copy (CC) is een e-mail die wordt gekopieerd naar een of meer ontvangers. De ontvangers van de Aan en CC velden kunnen de adressen van elkaar zien. Als er een mail naar de ontvanger(s) van de blind carbon kopie (BCC) wordt verstuurd, kunnen de ontvangers dit e-mailadres niet zien.


4. Voeg een onderwerp toe

Voeg nu een onderwerpregel toe aan de mail. Hierbij kun je gebruik maken van placeholders en beschrijvende tekst. 


5. Maak een e-mail

In het tekstvak kun je de tekst typen. Hierbij kun je gebruik maken van verschillende opties om de mail op te maken. Je kunt in het tekstvak ook gebruik maken van placeholders om je mail verder te personaliseren. Je kunt ook een opgemaakte HTML e-mail toevoegen die je bijvoorbeeld opstelt in MailChimp. Klik op Save & Publish als je klaar bent met het personaliseren van de e-mail. Zodra je een formulier hebt ingevuld ontvangen de juiste personen de ingestelde e-mail. Lees hier hoe je het bijhorende PDF-bestand kunt configureren.  6. Emoji's

Het is ook mogelijk om emoji's toe te voegen aan de Van en Onderwerp velden en in de email body. Mac gebruikers kunnen de cmd + ctrl + spatie shortcut gebruiken. Windows gebruikers kunnen de emoji's kopiëren en plakken vanaf het internet.


 7. Gefeliciteerd!

Je hebt nu je e-mail geconfigureerd.


Wil je meteen op de hoogte zijn van de nieuwste tutorials? Ga naar de YouTube en klik op Abonneren!