Wanneer jij in een andere tijdzone werkt dan onze server, wordt de metadata van je registratie gebaseerd op de tijd van onze server (UTC+1).


Als je niet dat dit invloed heeft op jouw registraties, raden we je aan om Datum-widgets te gebruiken als identificatiemiddel voor de datum van de inzendingen.


Widgets in de App gebruiken de tijdzone van de App-gebruiker. Zo pakken de Datum- en Datum-tijd-widget bijvoorbeeld de lokale tijd van de App-gebruiker.